Poziomy Certyfikacji LPK

Etap pierwszy: Zgłoszenie do programu

We wszystkich współpracujących mediach zamieszczona zostaje informacja, iż można zgłaszać uwagi dotyczące danego obiektu. Etap trwa trzy miesiące. Jednocześnie z wpisem na listę Kandydatów LPK, firma zgadza się na roczny monitoring z użyciem narzędzia NAVIGOR.

Etap drugi: Audyt

Audyt. Po trzech miesiącach od zgłoszenia przeprowadzany jest audyt. Uwzględniając opinie kierowców z Systemu NAVIGOR oraz wyniki audytu uczestnik programu uzyskuje pierwszą gwiazdkę oraz tytuł Lokalizacja Przyjazna Kierowcom. Druga gwiazdka jest przyznawana, za bardzo dobre wyniki audytu oraz brak uwag dotyczących bezpieczeństwa kierowców lub naruszeń ich godności osobistej.

lub

Etap trzeci: Usprawnienia

Wdrożenie rekomendacji z audytu i dalsze dobre opinie w Systemie NAVIGOR pozwalają na osiągnięcie trzeciej gwiazdki.

Etap czwarty: Innowacje

Podsumowanie rocznej współpracy, zebranie ocen z NAVIGORA oraz trzy wprowadzone innowacje. Innowacje są uznawane za ważne niezależnie od ich wartości materialnej. Ważne jest, by realnie poprawiały warunki współpracy z kierowcami i przewoźnikami. Zwieńczeniem tego etapu jest przyznanie czwartej gwiazdki.

Etap piąty: Krótki czas obsługi Kierowcy

Piąta gwiazdka. Oceniana firma zgłasza, iż czas załadunku bądź rozładunku nie przekracza 2 godzin dla co najmniej 90% operacji.

Etap szósty: Doskonała obsługa Kierowcy

Szósta gwiazdka. Informacje napływające poprzez NAVIGORA są w większości pozytywne, a ewentualne uwagi są analizowane i w razie rzeczywistego problemu są uwzględniane. Czas załadunku i rozładunku nie przekracza 1 godziny dla co najmniej 90% operacji.