Poziomy Certyfikacji LPK

Etap drugi: Profil lokalizacji w systemie NAVIGOR

Lokalizacja zakłada swój profil w Systemie NAVIGOR, dzięki czemu wszystkie niezbędne instrukcje i wskazówki na temat obowiązujących procedur są dostępne dla Kierowcy. Aktywnie zarządzany wpis do NAVIGORA uprawnia do posługiwania się pierwszą gwiazdką oraz tytułem Lokalizacja Przyjazna Kierowcom.

Etap drugi: Audyt

Przeprowadzany jest audyt sprawdzający procedury obsługi Kierowców w danej lokalizacji. Druga gwiazdka jest przyznawana, za bardzo dobre wyniki audytu oraz brak uwag dotyczących bezpieczeństwa kierowców lub naruszeń ich godności osobistej.

Etap trzeci: Usprawnienia

Wdrożenie rekomendacji z audytu i dalsze dobre opinie w Systemie NAVIGOR pozwalają na osiągnięcie trzeciej gwiazdki.

Etap czwarty: Innowacje

Podsumowanie rocznej współpracy, zebranie ocen z NAVIGORA oraz trzy wprowadzone innowacje. Innowacje są uznawane za ważne niezależnie od ich wartości materialnej. Ważne jest, by realnie poprawiały warunki współpracy z kierowcami i przewoźnikami. Zwieńczeniem tego etapu jest przyznanie czwartej gwiazdki.

Etap piąty: Krótki czas obsługi Kierowcy

Piąta gwiazdka. Oceniana firma zgłasza, iż czas załadunku bądź rozładunku nie przekracza 2 godzin dla co najmniej 90% operacji.

Etap szósty: Doskonała obsługa Kierowcy

Szósta gwiazdka. Informacje napływające poprzez NAVIGORA są w większości pozytywne, a ewentualne uwagi są analizowane i w razie rzeczywistego problemu są uwzględniane. Czas załadunku i rozładunku nie przekracza 1 godziny dla co najmniej 90% operacji.