TrackTel – Infolinia dla kierowców

TruckTel umożliwia pozyskiwanie informacji niezbędnych do dalszego doskonalenia własnej działalności i usprawniania współpracy z kierowcami i przewoźnikami.

TruckTel to telefoniczna i internetowa infolinia dla kierowców, w której mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie na temat uczestniczących w programie Lokalizacji. Informacje te są agregowane i anonimizowane przez ECR Polska (operator systemu) i przekazywane bezpośrednio do Lokalizacji. W przypadku spraw wymagających wyjaśnienia, za pośrednictwem TruckTel, Lokalizacja będzie mogła także przekazać kierowcy informację zwrotną (np. “Dziękujemy za zgłoszenie, poprawiliśmy oznaczenie dojazdu do naszego magazynu”).

Dane z TruckTel stanowią ważny wkład do Audytów LPK wykonanych przez ECR oraz są kluczowym elementem certyfikacji w ramach Programu Lokalizacja Przyjazna Kierowcom.

Podobnie jak Audyty, TruckTel może być też uruchomiony dla Lokalizacji niezależnie od całego LPK.

Zgłoś Lokalizację w zakładce kontakt i rejestracja.

WAŻNE!

TruckTel to program, który zapewnia zgłaszającym ich pełną anonimowość, dzięki czemu kierowcy/przewoźnicy nie boją się zgłaszania uwag.

Uczestnicy programu otrzymają informacje, których nigdy by nie dostali w inny sposób!


Kierowco – zgłoś Lokalizację!

Szanowny Kierowco!

Twój głos będzie wysłuchany. W sposób anonimowy i profesjonalny przekażemy Twoje uwagi osobom odpowiedzialnym za Lokalizację.

Masz problemy z dojazdem (kłopotliwe oznakowanie)? A może toaleta dla kierowców jest na stałe zamknięta, natomiast z automatu na kawę leci sama woda?

Magazynier był uczynny i pomocny? Napisz o tym, daj znać jego przełożonym.

Twoje zgłoszenie pozostaje anonimowe dla Lokalizacji. Twoje dane kontaktowe są niezbędne dla obsługi zgłoszenia, ale pozostają u nas – nie przekażemy ich magazynowi. Dzięki temu, możesz szczerze podzielić się swoją opinią. Prosimy o obiektywne i merytoryczne uwagi.

Chcemy, by pracownicy szanowali Ciebie i innych kierowców, dlatego szanujmy się nawzajem.

Zgłoś Lokalizację w zakładce kontakt i rejestracja.

Jak uruchomić TrackTel dla swojej Lokalizacji?

Po spełnieniu niezbędnych formalności (procedura rejestracyjna TruckTel), wysyłamy do Lokalizacji naklejki do umieszczenia w miejscu widocznym dla kierowców. Na stronach TruckTel umieszczamy informację o przystąpieniu nowego uczestnika do programu. Zachęcamy również do zakomunikowania tego faktu Waszymi kanałami.

Od tego momentu kierowcy wiedzą już, że jesteście poważnym obiektem, a może nawet Lokalizacją Przyjazną Kierowcom! Wiedzą już, że mogą liczyć na normalne, uczciwe i rzeczowe traktowanie. Dzięki temu kierowcy chętniej przyjadą do Was, niż np. innego punktu (a kierowców, jak wiadomo, brakuje na rynku).

Zgłoś Lokalizację w zakładce kontakt i rejestracja.